Shortlist IVI Award 2014 bekendgemaakt

De shortlist voor de IVI Award is zojuist bekendgemaakt. De IVI Award is een nieuwe prijs om innovatie in de informatiebranche te stimuleren. Alle soorten organisaties die zich met het verspreiden en verwerken van informatie bezighouden (dus niet alleen bibliotheken) konden zich de afgelopen maanden aanmelden.

De jury, onder voorzitterschap van Bas Savenije, directeur van de Koninklijke Bibliotheek, heeft uit de aanmeldingen een shortlist samengesteld:

  • FryskLab / Bibliotheekservice Fryslân
  • Website bhic.nl / Brabants Historisch Informatie Centrum
  • De Kennismakerij / Bibliotheek Midden Brabant

Bij het opstellen van de shortlist heeft de jury heeft gekozen voor enige  spreiding. Bij de voorstellen ziet zij accenten op moderne technologie, op de informatiefunctie en op het concept van een nieuwe bibliotheek. Belangrijke criteria bij de selectie waren: de relatie met de kerntaken van de organisatie, de originaliteit, de (potentiële) impact van het initiatief, de mogelijke voorbeeldfunctie die het vervult en de mate waarin het idee reeds wordt gerealiseerd.

De prijs, bestaande uit een award en 12.500 euro innovatiesupport, wordt uitgereikt tijdens het Jaarcongres van KNVI | NVBA | SOD in Nieuwegein op 18 november as.

Via de website van de IVI Award kan het publiek zijn stem uitbrengen. Met de motivaties van deze stemmen houdt de jury rekening bij het aanwijzen van de winnaar.