Schetsboek Archiefatelier ‘Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening’ op komst

Het archiefatelier Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening (DoD) presenteert op 17 juni de onderzoeksresultaten in een schetsboek. Het bevat artikelen, aanbevelingen, korte aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips en begrippen over de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Kortom: een echt Schetsboek. 

In de zogenaamde ‘archiefateliers’ werken studenten en professionals interdisciplinair samen aan actuele vraagstukken in het werkveld. De ateliers zijn een initiatief van het Platform archiefonderwijs en -onderzoek (PAOO), een samenwerkingsverband van de opleidingen archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met nauwe betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit van Leiden.

Het schetsboek Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening bevat de weerslag van een periode van vijf maanden waarin studenten, docenten en professionals actief hebben nagedacht en gesproken over verschillende aspecten van de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Zo is er onderzoek gedaan naar de vraag wat een digitale onderzoeksomgeving is en kan zijn; naar de mogelijke verbetering van de wijze waarop serie-archieven in digitale omgeving beschikbaar worden gesteld; de wensen en behoeften van onderzoekers; de rol van de professional in de digitale omgeving en zijn de mogelijkheden verkend voor de realisatie van een digitale experimenteeromgeving voor archiefdata.

De bundel vormt een momentopname van onderzoek naar een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft. “De technologische veranderingen volgen elkaar snel op en we beginnen de contouren te zien van de effecten die nieuwe technologie heeft op het doen van onderzoek in archieven,” schrijven de samenstellers in een persbericht. “Wat de archivaris in deze veranderende omgeving kan en moet bieden, blijft onderwerp van gesprek. Hieraan kunnen de resultaten in dit schetsboek een constructieve bijdrage leveren.”

In dit atelier namen de volgende instellingen deel: De Domijnen; Noord-Hollands Archief; Nationaal Archief; Stadsarchief Rotterdam; Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; Zeeuws Archief; RKD; Regionaal Archief Tilburg en Gemeentearchief Ede.

Op 17 juni wordt het schetsboek gepresenteerd tijdens de KVAN-dagen. Deelnemers van de KVAN-dagen ontvangen het schetsboek. Stichting Archiefpublicaties geeft de schetsboeken uit. De publicatie is vanaf 20 juni digitaal beschikbaar via www.archiefateliers.nl.

Eerder verschenen Schetsboek Actieve Openbaarheid en Schetsboek Documenteren van de Samenleving.