NUV pleit voor uitgeversrecht

Uitgevers in Nederland zijn ervan overtuigd dat een uitgeversrecht een belangrijke stimulans zal zijn voor de verdere creatie en exploitatie van content en platforms met gunstige effecten voor de concurrentiepositie van de Nederlandse creatieve media-industrie, werkgelegenheid en de positie van de maker.

Dat is de kern van de brief die het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft gestuurd aan eurocommissaris Oettinger (digitale economie en samenleving). Dit naar aanleiding van de open consultatie die Europese Commissie afgelopen maart is gestart over onder meer de positie van de uitgever in de auteursrechtwaardeketen.

Het NUV staat positief tegenover het onderzoek door de Europese Commissie naar de mogelijkheden van een naburig recht voor uitgevers; het zogenaamde uitgeversrecht. Het NUV voert samen met zijn Europese koepelorganisaties de dialoog met de Europese Commissie hoe een uitgeversrecht concreet kan worden vormgegeven.

Doel van deze gesprekken is samen een goede balans te vinden tussen de belangen van gebruikers en consumenten, auteurs en uitgevers, en de verhouding tussen een uitgeversrecht en de bestaande intellectuele eigendomsrechten.