Save the date(s): VOGIN-IP-lezing 2021 op 30 september of 21 oktober

De VOGIN-IP-lezing, vaste prik elk jaar in maart, kon ook nu vanwege corona niet doorgaan. Maar de organisatie heeft goede hoop op een fysiek evenement verderop in 2021. Daarom zijn er alvast twee data vastgelegd waaruit ze later zal kiezen: 30 september of 21 oktober. Locatie: OBA, openbare bibliotheek Amsterdam.

Vorig jaar tuigde de organisatie wel een online programma op, zowel in het voorjaar als in het najaar, waarin een deel van de oorspronkelijke sprekers voorbij kwam. Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan een interessant fysiek programma voor aankomende herfst; de ontwikkelingen kun je volgen op de VOGIN-IP-site, en tevens via de VOGIN-IP-nieuwsbrief en de kanalen van vakblad IP.

VOGIN leert IP’ers al sinds 1978 om beter te zoeken en te vinden. Samen met vakblad IP biedt ze met de jaarlijkse VOGIN-IP-lezing een gevarieerd programma met lezingen en workshops rond het brede thema zoeken & vinden van informatie. Met topdocenten van onder andere VOGIN en GO opleidingen. Onder de vlag van VOGIN Academie en in samenwerking met KNVI en GO opleidingen.