Call SIDN fonds: kom met tools voor aanpak desinformatie

SIDN fonds roept op om voorstellen in te dienen voor tools en instrumenten, waarmee we meer grip kunnen krijgen op desinformatie. De call staat open tot 3 mei 13.00 uur.

Desinformatie, en vooral de online schaalbaarheid ervan, vormen mogelijk een bedreiging voor onze open, democratische samenleving. De zorg is dat de opzettelijke verspreiding van misleidende informatie op grote schaal wantrouwen voedt: ten opzichte van de media, de overheid en tussen burgers onderling. Een ontwikkeling die de nodige risico’s kan opleveren op het gebied van een goed geïnformeerde samenleving, democratische processen, polarisatie en het maatschappelijke debat.

Desinformatie op zich is geen nieuw verschijnsel; wél nieuw is de massale en snelle verspreiding ervan via sociale media, online platforms en synthetische media. Het is een ontwikkeling waar we als samenleving nog geen goed antwoord op hebben gevonden, zo weet SIDN fonds.

Mechanismes beter begrijpen

De urgentie om ons als samenleving beter te wapenen tegen de impact van desinformatie wordt breed erkend. Tegelijkertijd is nog veel onduidelijk. Veel van wat we weten komt voornamelijk uit Amerikaans onderzoek. Nieuw onderzoek en nieuwe tools zijn dus nodig om beter te begrijpen hoe de mechanismes achter desinformatie werken binnen de Nederlandse context, wat de impact ervan is en hoe we onze samenleving beter kunnen toerusten om hiermee om te gaan, vindt het SIDN fonds. Vandaar de call.

De focus van de call is tweeledig. Het is een oproep voor tools die inzicht geven in de mechanismes achter desinformatie. En het is een oproep voor tools die internetgebruikers en journalisten grip geven op desinformatie.

SIDN fonds is op zoek naar nieuwe tools, maar steunt ook het breder toegankelijk maken van beschikbare, bestaande tools. Meer informatie over de call en de voorwaarden vind je hier.