Claes de Vreese vijfde universiteitshoogleraar AI bij de UvA

Prof. dr. Claes de Vreese is door het college van bestuur van de UvA benoemd tot universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Society. Hiermee krijgt de universiteit een vijfde universiteitshoogleraar op het terrein van AI. De benoeming gaat in per 1 juni 2021.

De Vreese gaat zich richten op de steeds groter wordende rol die geautomatiseerde besluitvorming en artificial intelligence (AI) spelen in onze digitale samenleving. Hij brengt hierbij verschillende deelterreinen samen, waaronder politiek, media en democratie, zo schrijft de UvA.

Verantwoorde AI

Informatietechnologie, en AI in het bijzonder, is de wereld in rap tempo aan het veranderen. Het gebruik van AI en geautomatiseerde processen voor besluitvorming leidt tot allerlei nieuwe vragen en zorgen. Wat betekent het gebruik van AI bijvoorbeeld voor de media en democratie? Op welke manier beïnvloedt de personalisering van nieuws de agenda’s en percepties van burgers over maatschappelijke kwesties? Wat zijn de gevolgen van het gebruik van AI voor inclusie/exclusie en empowerment/disempowerment? Een van de uitdagingen is het begrijpen en aanpakken van (on)bedoelde gevolgen van het gebruik van algoritmes en AI voor de samenleving. Dit vraagt om ‘verantwoorde AI’, stelt de UvA: technologie moet controleerbaar en transparant zijn. Informatietechnologie moet subjectiviteit bij besluitvorming reduceren en uitkomsten moeten verklaarbaar zijn door de identificatie van de parameters waarop beslissingen zijn gebaseerd. Verantwoorde AI is ook belangrijk voor het vertrouwen in AI-technologie, bij burgers en de samenleving als geheel.

Als universiteitshoogleraar gaat De Vreese over de grenzen van disciplines en onderzoeksgroepen heen werken, en brengt hij de verschillende expertises binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) samen. Hij gaat initiatieven ondersteunen en opzetten ter versterking van het onderzoek en onderwijs over AI en de samenleving. Vanuit de FMG is hij de schakel naar zijn vier collega-universiteitshoogleraren AI: Tobias Blanke (Humanities and AI), Natali Helberger (Law and Digital Technology), Ivana Išgum (AI and Medical Imaging) en Maarten de Rijke (AI and Information Retrieval). Gezamenlijk werken zij aan de interdisciplinaire en UvA-brede benadering van het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA.

Claes de Vreese.