Regionaal Archief Rivierenland start project ontsluiting bevolkingsregister

Op donderdag 31 juli zal het startsein worden gegeven voor een groot vrijwilligersproject van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Met behulp van vrijwilligers worden alle bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Culemborg, Tiel en Neder-Betuwe nader ontsloten, dat wil zeggen op naam geïndexeerd.

Het betreft ongeveer 650 registers van 21 gemeenten uit de periode 1820 tot 1940. Voor het project wordt gebruik gemaakt van de website www.velehanden.nl, waarin soortgelijke projecten van andere archiefdiensten ook online via crowdsourcing worden bewerkt. Enkele jaren geleden heeft het RAR alle Bevolkingsregisters laten digitaliseren en sindsdienzijn ze op de website van de dienst voor iedereen digitaal te bekijken. Die 650 registers leverden ongeveer 150.000 scans op, met in totaal naar ruwe schatting 1,2 miljoen namen. Geprobeerd wordt nu om vrijwilligers, die thuis kunnen werken vanaf hun eigen computer, die namen in te laten voeren. Om de betrouwbaarheid van de index zo groot mogelijk te laten zijn, worden de namen dubbel ingevoerd, dus door twee verschillende vrijwilligers. Bij verschil tussen beide invoerders worden de data beoordeeld door een meer ervaren controleur.

Het RAR roept vrijwilligers op om mee te doen aan het project, dat zo is ingericht dat mensen als ze dat willen kunnen kiezen voor de invoer van bevolkingsregisters van een van de 21 gemeenten. Per ingevoerde scan verdienen vrijwilligers punten die ingezet kunnen worden voor deelname aan activiteiten van het RAR of voor het verkrijgen van historische publicaties uit de webshop van de dienst.