Erfgoedproject Utrecht Verhaalt krijgt groen licht van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht hebben eerder deze maand ingestemd met de uitvoering van Utrecht Verhaalt, een project dat de verhalen rondom het aanbod aan cultuur en erfgoed in Utrecht wil vertellen. Het project moet de verschillende erfgoedlocaties van Utrecht met elkaar verbinden, zowel fysiek als digitaal.

Voor inwoners en bezoekers zijn de cultuurhistorische schatten van de provincie Utrecht nog niet altijd goed in beeld en ontsloten. Er is al veel samenwerking met scholen, erfgoedinstellingen, uitvoeringspartners en gemeenten, maar samenhang ontbreekt. Die samenhang wordt nu aangebracht: deels door bestaande elementen te verbinden en deels door nieuwe te voegen. Het project Utrecht Verhaalt is ook een verdienmodel: het toerisme wordt gestimuleerd met acties voor touroperators, persbewerking en collectieve marketing van kasteelmusea. Tegelijkertijd is het maatschappelijk veld aan zet om met publieksprojecten van onderop te komen.

Het project zal komend najaar onder meer resulteren in de officiële lancering van het erfgoedplatform UtrechtAltijd.nl (een demosite staat al online). Binnen Utrecht Verhaalt wordt nauw samengewerkt tussen Landschap Erfgoed Utrecht en vele andere erfgoedpartners en recreatieondernemers. Voor het totale project van twee jaar is €350.000 voor initiatieven uit het veld beschikbaar. Van participerende ondernemers wordt wel verwacht dat zij het project co-financieren.

Meer informatie over Utrecht Verhaalt is te vinden in de Projectagenda (PDF).