Erfgoed en Locatie gestart met marktconsultatie

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is begonnen aan de ontwikkelingsfase van de producten en diensten van het projectErfgoed & Locatie (E & L), dat cultureel erfgoedinstellingen faciliteert in het betrekken en verbreden van eigen doelgroepen met locatief historisch erfgoed. De eerste stap in deze ontwikkelingsfase is een marktconsultatie, die loopt tot en met woensdag 30 juli 2014.

Met de marktconsultatie biedt E & L alle geïnteresseerde en belanghebbende partijen de gelegenheid om de beschikbaar gestelde informatie te raadplegen er een reactie op te geven of er vragen over te stellen. Het projectteam wil graag weten wat derden van de producten en diensten van E&L vinden en welke in aanmerking komen voor gebruik. De verzamelde reacties zullen worden gebruikt als input om de producten en diensten van E & L aan te scherpen voordat deze aanbesteed worden en vervolgens gebouwd worden.

De basis voor de consultatie is het document Erfgoed & Locatie Marktconsultatie (PDF). In het inleidende deel A van dit document is informatie te vinden over de achtergrond, de doelen en doelgroepen van het project, en op welke manier je kan deelnemen. De 4 hoofdstukken van deel B geven inzicht in de eindproducten en diensten van E & L.

Reageren kan via een online reactieformulier tot en met woensdag 30 juli 2014. Na afloop worden alle vragen verwerkt en –anoniem- op het webblog van E & L geplaatst. Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie krijgen geen kostenvergoeding en deelname aan de marktconsultatie betekent niet automatisch deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Erfgoed & Locatie zorgt voor intensivering van samenwerking en standaardisatie op het gebied van ‘digitaal erfgoed met een geografische component’ (ErfGeo). Het project vormt een netwerk met kennispartners, zoals DEN, RCE, Bibliotheek.nl en Waag Society. Kennis, standaarden, samenwerking, duurzaamheid en uitwisseling vormen het DNA van de E & L partners. E & L ontwikkelt een nationale digitale strategie voor het vergroten, verbreden en betrekken van de groep gebruikers van de digitale erfgoedcollecties met locatieve gegevens, door enerzijds de nieuwe mogelijkheden te benutten die (mobiele) media bieden voor locatieve informatie en anderzijds door het gestandaardiseerd bundelen van het aanbod (tekst, beeld, kaartmateriaal, audiovisueel materiaal, toepassingen etc.).