Rapport: hoe AI veilig in te zetten bij digitale laaggeletterdheid op websites

Hoe herken je digitale laaggeletterdheid op websites? Deze vraag wordt onderzocht in het deze maand verschenen rapport ‘Tel Mee Met Taal Experimenten, onderzoek naar verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in digitaal inclusieve dienstverlening’.

Naar schatting hebben zo’n 2,5 miljoen Nederlanders moeite om mee te komen in de digitale wereld, in de zin van moeite met taal, met computers of met internettoegang. Het ontbreken van kennis, vaardigheden of bewustzijn kan hier een oorzaak van zijn, maar net zo goed zijn de aanbieders van digitale diensten verantwoordelijk voor digitaal inclusieve dienstverlening: voor iedereen begrijpelijke communicatie die is gericht op snelle en efficiënte hulp.

In het project ‘Tel Mee Met Taal Experimenten’ is gekeken hoe gebruik van kunstmatige intelligentie op publieke websites veilig kan helpen bij het herkennen van hulpvragen en doorleiding naar passende hulp. In samenwerking met allerlei experts en met ervaringsdeskundigen is gekeken naar de ethische en privacyvraagstukken die hierbij een rol spelen. Dit heeft geresulteerd in een rapport, waarin suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek, zoals naar hoe een effectief geïntegreerd online en fysiek hulpaanbod eruit kan zien, onder meer samen met de Informatiepunten Digitale Overheid. Het rapport en de bijlagen van Tel Mee Met Taal Experimenten 2020-2022 zijn hier te downloaden.

Het project is opgezet en uitgevoerd door Beeld & Geluid, in samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven, en gesubsidieerd door het ministerie van OCW.