Provincie Noord-Brabant wijst BHIC aan als bewaarplaats voor digitale archieven

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema en BHIC-directeur Jan Kriek hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend voor de duur van tien jaar. Daarmee wordt het BHIC niet alleen de bewaarplaats voor het papieren archief van de provincie, maar ook voor het digitale archief.

Daarnaast zal Hella Timmermans als provinciearchivaris advies aan de provincie geven op het gebied van informatiehuishouding en toezicht houden op het informatiebeheer. Zij leidde Adema voorafgaand aan de ondertekening rond langs een aantal bijzondere archiefstukken van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en lichtte het e-depot toe waar digitale informatie duurzaam kan worden bewaard en beheerd. Timmermans: ‘De digitalisering van archieven en de ontwikkeling van ons e-depot hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het digitale tijdperk stelt andere eisen aan de manier waarop informatie wordt bewaard, zeker nu steeds meer overheden, waaronder ook de provincie Noord-Brabant, de omslag naar digitaal werken volledig hebben ingezet. De urgentie om digitale informatie duurzaam te bewaren neemt dan ook zienderogen toe. Dat vraagt om een andere benadering; een andere organisatie. Een goed moment om opnieuw naar onze gezamenlijke toekomst te kijken.’

Foto boven: De commissaris van de Koning Ina Adema en BHIC-directeur Jan Kriek tekenen de dienstverleningsovereenkomst.