Q&A met Gretha Landman

Studenten worden nonchalanter met hun eigendommen en consumpties, ervaren de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Het werd eind maart dus weer eens tijd voor een actieweek, om de huisregels van de bibliotheek onder de aandacht te brengen. Communicatiemedewerker Gretha Landman van de UB Groningen vertelt.

De UB Groningen organiseert al jaren huisregel-actieweken?

Ja, dit is de vijfde keer. Tot dusver overigens niet jaarlijks.

In 2011 verzamelde de Studenten Milieu Organisatie Groningen zeven dagen lang het afval van de UB Groningen. Na afloop werd dat bij de ingang van de bibliotheek gestald. Heeft dit iets bij de studenten teweeggebracht?

Vooral bewustwording bij onze studenten. Plus natuurlijk veel aandacht en publiciteit. De hoeveelheid afval is helaas nog niet minder geworden.

En afgelopen maart dus weer een huisregelweek. Studenten laten zich niet makkelijk opvoeden?

Wij koesteren onze studenten, maar het is met enige regelmaat nodig om (een ludieke) actie te ondernemen als het gaat om gebruik van de werkplekken en het gebouw.

Is het gedrag van studenten in de afgelopen jaren veranderd?

Hoewel we steeds meer toestaan – jassen en tassen mogen mee in de Bibliotheek, eten en drinken mag in het trappenhuis – zien we toch een gedragsverandering. We ervaren dat studenten nonchalanter worden met hun eigendommen en consumpties. Studenten laten kleding, brillen, telefoons, opladers en een grote hoeveelheid usb-sticks achter. Bovendien lunchen ze uitgebreid in groepsverband op de studieplekken.

Wat beoogden jullie met de actieweek?

Aandacht en respect voor het werk van de schoonmakers, gezien de vele acties die er op dit moment door schoonmakers worden gevoerd. En daarnaast aandacht voor vervuiling en bewustwording bij studenten.

Was deze huisregelweek anders dan voorgaande edities?

Ja, actiever, directer, ludieker. Bovendien waren er controlemomenten door het personeel van de Bibliotheek. Voor deze week was namelijk een rooster opgesteld met dagelijks twee controlerondes in de studiezalen. Studenten werden door een team van twee collega’s aangesproken over de huisregels. Voor de herkenbaarheid droeg het team een shirt met de huisstijl van de Bibliotheek RUG.

Hoe gingen jullie te werk?

In vitrines toonden we gevonden voorwerpen (een grote aandachtstrekker tijdens de week!) en in het trappenhuis hingen we ‘vergeten’ kleding. Verder verspreidden we speciaal ontworpen ‘waterviltjes’ met daarop de huisregels; het gebruik van flesjes water is namelijk toegestaan in het hele gebouw. Tot slot verzamelden we een week lang sigarettenpeuken, gevonden op het terras van de UB en voor de ingang. In een grote glazen fles werden ze tentoongesteld. De drie miljoenste peukenwerper op het terras hebben we blij gemaakt met een asbak.

Hoe reageerden de studenten op het initiatief?

Begripvol! Heeft de week het gewenste resultaat gehad? Zeker. Schoonmakers en collega’s van de Interne Dienst hebben geconstateerd dat er tijdens die week minder vuilnis is opgehaald. Het onderwerp staat weer op verschillende agenda’s.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen