Promotie over (zelf)inzicht jongeren door te lezen

Op 3 mei promoveert Marloes Schrijvers bij de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie ‘The Story, the Self, the Other Developing Insight into Human Nature in the Literature Classroom’.

Het onderwijs wordt vaak gezien als een plek waar je kunt leren reflecteren op je eigen menselijke natuur en die van anderen. Het lezen van fictie- en literaire teksten kan zowel bij volwassenen als adolescenten en jonge kinderen leiden tot zulke inzichten. Het literatuuronderwijs lijkt jongeren daarom bij uitstek mogelijkheden te bieden om inzicht in ‘de mens’ te ontwikkelen. Marloes Schrijvers onderzoekt welke didactische aanpak voor literatuuronderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs geschikt is om het inzicht van leerlingen in zichzelf en in anderen te bevorderen.

Meer informatie is te vinden op www.uva.nl.

(Foto: pixabay.com)