Netwerkmiddag NVMB in teken van gastvrijheid

De Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken (NVMB) organiseert op 16 mei een Algemene Ledenvergadering en Netwerkmiddag in de nieuwe Bibliotheek Deventer. Het middagprogramma staat in teken van ‘Gastvrijheid in de bibliotheek’.

Bibliotheken hoeven voor hun trouwe achterban niet zo veel te doen om hun belang voor de gemeenschap te onderstrepen, maar er valt nog een wereld te winnen onder de rest van de bevolking die sinds hun jeugd geen stap meer over de drempel heeft gezet (maar liefst 70 % van de Nederlanders).

Het imago van stoffigheid wordt steeds vaker bestreden met een grotere klantgerichtheid. Gastvrijheid, of hospitality, speelt daarbij een belangrijke rol. Door meer naar buiten te treden en binnen het gebouw gastgericht te zijn, weten steeds meer mensen de aantrekkelijke programmering en collecties te vinden.

Bibliotheek Deventer heeft de verhuizing naar het nieuwe onderkomen aangegrepen om de gastvrijheid voor bezoekers naar een hoger plan te tillen. Daarvoor is onder meer inspiratie geput uit een onderzoek van Saxion Hogeschool. Op deze netwerkmiddag wordt de gastvrijheid in de bibliotheek vanuit diverse invalshoeken bekeken. Je bent van harte welkom, ook om tips en aanbevelingen te vertalen naar je eigen organisatie.

Programma:

10.00 Inloop en koffie

10.30 Algemene ledenvergadering

12.30 Lunch

13.30 Jos Oegema (consulent collecties Bibliotheek Deventer) vertelt over de verhuizing naar het nieuwe gebouw en in het bijzonder over de plek en functie van de bladmuziek in de nieuw gepresenteerde collectie.

13.45 Babette Granberg (manager dienstverlening Bibliotheek Deventer) houdt een voordracht over de manier waarop gastvrijheid de bibliotheek Deventer vormgegeven wordt.

14.00 Ruth Pijls (docent Saxion Hogeschool, ‘Hospitality Business School’) vertelt naar aanleiding van haar onderzoek over de verschillende aspecten van gastvrijheid en gastvrijheidsbeleving.

14.30 theepauze

14.45 Workshop gastvrijheid onder leiding van Ruth Pijls

15.45 Evaluatie workshop

16.00 Rondleiding Bibliotheek Deventer en afsluitende borrel

Aanmelden

U dient zich voor deze dag aan te melden. Opgave graag vóór vrijdag 10 mei.

Kosten Conform eerdere besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt de kosten van deze dag bij de deelnemers in rekening te brengen.

❖ NVMB-leden betalen € 15  (Persoonlijke leden en medewerkers van instellingsleden)

❖ Niet-leden betalen € 30 (Niet-leden die nu minimaal € 30 betalen komen bij de Netwerkdag in najaar 2019 in aanmerking voor het gereduceerde tarief van € 15)

Aanmelding Stuur een e-mail naar Charlotte Sienema: charlotte.sienema@omroepmuziek.nl. Bij opgave graag vermelden of u de hele dag (= inclusief lunch) aanwezig zult zijn. Dieetwensen kunt u hier ook vermelden.

Bij opgave s.v.p. vermelden:

  • Ik kom de ochtend / middag / hele dag
  • Ik lunch wel/niet mee (+ eventuele dieetwensen)
  • Ik geef wel/geen toestemming om mijn emailadres op de presentielijst te zetten
  • Voor freelancers, gepensioneerden, werkzoekenden etc.: opgave van evt. toevoeging bij uw naam

U kunt ook uitsluitend de Netwerkmiddag bijwonen. Ook niet-leden zijn hier van harte welkom! Gaarne het minimale bedrag overmaken (meer is altijd welkom) naar:

Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76 O.v.v. NVMB Netwerkmiddag mei 2019

Locatie Bibliotheek Deventer, Stromarkt 8, Deventer. Dit is op loopafstand van Station Deventer.