Leeuwarden Beste Bibliotheek van Nederland

dbieb Leeuwarden, gevestigd in de Blokhuispoort, is door de vakjury en het publiek gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland. Leeuwarden won de finale, die bestond uit zes openbare bibliotheken, en kreeg op 16 april jl. de NBD Biblion Award 2019 uitgereikt. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt dit jaar voor de negende keer plaats.  

De Beste Bibliotheek van Nederland 2019 staat in Leeuwarden, omdat deze instelling volgens de vakjury uitblinkt in het grote aantal activiteiten en de geweldige collectie. De transformatie van een voormalige gevangenis met een monumentstatus in een eigentijdse bibliotheek, met veel grapjes die verwijzen naar de oorspronkelijke functie, is een huzarenstukje, waarvoor het team alle lof verdient.

Op de tweede plaats in de verkiezing eindigt de Bibliotheek Vught, gevestigd in de Petruskerk. Ook hier veel activiteiten en goed geïnformeerd personeel. Vught is een bibliotheek die buitengewoon stevig verankerd is in de lokale gemeenschap.

Plek drie is voor de Bibliotheek Deventer, een prachtige nieuwe bibliotheek in het hart van de stad. Veel licht, veel werkplekken, en vakbekwame ‘marktmeesters’ zijn sterke elementen, die de instelling naar een bovengemiddeld niveau tillen.

De drie andere kandidaten, Bibliotheek Losser, Bibliotheek Dongen en Bibliotheek Harderwijk vallen buiten de top-3, maar vormen wel degelijk lichtende voorbeelden van eigentijds bibliotheekwerk. Voor alle zes de finalisten geldt, aldus de jury, dat zij zich een positie hebben verworven als ideale samenwerkingspartner met een groot bereik. ‘Vooral op sociaalmaatschappelijk gebied, bijvoorbeeld als taal- en digitaal informatiepunt, doen alle bibliotheken het zonder uitzondering goed. Elke bibliotheek werkt met op de plaatselijke situatie gerichte collecties. Naast het ter beschikking stellen van materialen, nemen activiteiten in de bibliotheken een steeds grotere plaats in. Ook de ruime openingstijden vallen in positieve zin op. En de meeste genomineerden zijn beeldschoon. Heerlijke plekken om te vertoeven.’

Stemming publiek

De winnaar van de NBD Biblion Award wordt niet alleen gekozen door de vakjury. Ook de stem van het publiek telt voor de helft mee. In totaal hebben 21.013 mensen hun stem uitgebracht op de site van Bibliotheekblad. Dit aantal bewijst eens te meer dat de openbare bibliotheek een groot draagvlak kent in de samenleving.

Eindstand

1. Leeuwarden (29% stemmen publiek en vakjury)
2. Vught (25%)
3. Deventer (15%)
4. Losser (11%)
5 en 6. Dongen en Harderwijk (elk 10%)

Speciale uitgave
In de net verschenen speciale editie van Bibliotheekblad staan de uitvoerige profielen van de zes bibliotheken en een gedetailleerd juryverslag.