Promotie WLIC 2023 Rotterdam van start gegaan

Tijdens het World Library and Information Congress (WLIC) 2022 in Dublin, eind juli, vond de aftrap plaats van de promotie voor het congres in Rotterdam volgend jaar.

Door de coronapandemie kon het WLIC in Rotterdam eerder niet doorgaan, maar volgend jaar vindt de 88ste editie van het congres dan eindelijk plaats in de havenstad: van 21 tot en met 25 augustus 2023. Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam, is voorzitter van het Nationaal Comité (NC) met vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, universiteitsbibliotheken en provinciale bibliotheken. Samen met de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en congresorganisator K.I.T. organiseert het NC het congres. 

Impact van bibliotheken

In Dublin hebben de leden van het NC veel mensen gesproken en reclame gemaakt voor het WLIC van volgend jaar, vertelt Kemperman. ‘Het was hartverwarmend om na de coronabeperkingen weer zo veel enthousiaste en gemotiveerde collega’s uit de hele wereld fysiek te kunnen ontmoeten, bestaande allianties te versterken en nieuwe vrienden te maken. Het NC ziet de uitdagingen die de organisatie van zo’n enorm congres met zich meebrengt, maar meer nog de kansen die het biedt voor de Nederlandse bibliotheken om in de samenwerking ernaartoe onze netwerken te versterken en op het congres zelf als gastheer van talloze internationale netwerken de wereld te laten ervaren wat de impact van bibliotheken kan zijn op individuele gebruikers, gemeenschappen en maatschappijen.’ In de stand van IFLA was een speciale desk ingericht met informatie en promotieartikelen voor volgend jaar. 

Let’s work together, let’s library

Tijdens het congres in Rotterdam zullen de doelen uit de IFLA Global Vision en de UNESCO Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan. Vanuit het thema ‘Let’s work together, let’s library’ zal worden verkend hoe bibliotheken kunnen bijdragen aan een duurzame, inclusieve samenleving: een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Belangrijke onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn persoonlijke ontwikkeling, het stimuleren van lezen, het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, en de vrije toegang tot cultuur, digitale kennis en innovatie.

Verbonden met Erasmus

Het congres zal daarnaast verbonden zijn met de geest van de bekendste Rotterdamse denker: Desiderius Erasmus. Zijn ideeën droegen bij aan de ontwikkeling van de universele waarden van het humanisme en de verlichting. Veel zienswijzen van Erasmus komen nauw overeen met hoe bibliotheken naar de samenleving kijken en hoe IFLA internationaal bibliotheken verbindt. Een mooi voorbeeld hiervan is zijn uitspraak: ‘Zonder talen en literatuur kunnen staten niet bloeien, kan leven niet beschaafd zijn, kan een mens geen mens zijn.’

Vrijwilligers gevraagd

Voor een succesvol congres zijn naast enthousiaste bezoekers ook vrijwilligers van groot belang, weet de organisatie. Meer informatie hierover, en over het congres in het algemeen, vind je de komende maanden op de congreswebsite.

Hier vind je de welcome video met beelden van Rotterdam en bibliotheken in Nederland.