Promotie over online sociale netwerken en hun gebruikers

Socioloog Bas Hofstra verdedigt op 15 december zijn proefschrift Online Sociale Networks: Essays on Membership, Privacy, and Structure aan de Universiteit Utrecht.

Sociale media hebben de afgelopen tien jaar een explosieve stijging in populariteit meegemaakt. Facebook – als meest treffende voorbeeld – heeft meer dan 2 miljard gebruikers wereldwijd. Zo’n 56 procent van de Nederlanders gebruikt Facebook dagelijks. Ondanks deze ongekende populariteit, weten we vrij weinig van het gebruik van sociale media; wie zitten er wel en niet op? Hoe goed is men in het managen van privacy online? En met wie en met hoeveel anderen gaan we om online?

Socioloog Bas Hofstra heeft in zijn proefschrift Online Sociale Networks: Essays on Membership, Privacy, and Structure deze vragen beantwoord. Voor zijn onderzoek gebruikte Hofstra gegevens van het Nederlandse YES!-onderzoek (Youth in Europe Survey), een wetenschappelijke studie die inzicht geeft in het sociale leven van duizenden Nederlandse jongeren. Met dat onderzoek achterhaalde de Utrechtse socioloog individuele kenmerken, attitudes en goede vrienden van de jongeren. Door tevens de Facebooknetwerken van deze jongeren te onderzoeken, kreeg Hofstra gedetailleerd inzicht in hun online-netwerken.