Proefprocedure openbare bibliotheken over e-boeken

Vandaag dient bij de Haagse Rechtbank de zaak die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) aanspant tegen de Stichting Leenrecht. De procedure draait om de vraag of e-boeken onder het leenrecht vallen of niet.

Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest. In lijn met dit arrest vraagt de VOB de Haagse rechtbank om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om zo een principiële uitspraak te krijgen van het Hof. In de auteurswet is een exceptie gemaakt voor bibliotheken. Bibliotheken betalen per uitlening een leenrechtvergoeding via de Stichting Leenrecht aan rechthebbenden en mogen daardoor zonder toestemming vooraf auteursrechtelijk beschermde werken ter beschikking stellen.

Het is niet duidelijk of binnen de huidige regelgeving het leenrecht van toepassing is op e-boeken. Daarom moeten bibliotheken nu met elke uitgever/rechthebbende afspraken maken over de voorwaarden van beschikbaarstelling door de bibliotheek. Dit zorgt voor een onduidelijke aanbod aan de bibliotheekgebruikers door verschillende voorwaarden en het betekent dat de bibliotheek verhinderd wordt sommige e-boeken in de collectie op te nemen omdat de rechthebbenden dit niet willen.

De VOB twittert vandaag incidenteel over het proefproces. De tweets zijn te volgen via de hashtag #leenrecht.