GMS mag Belgische periodieken WO I digitaliseren

Voor het project Nieuws van de Groote Oorlog gaat het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samenwerken met het Nederlandse digitaliseringsbedrijf GMS. In dit project zullen zo’n 280.000 pagina’s kranten, tijdschriften en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd worden.

GMS kwam als beste uit een Europese selectieprocedure die sinds maart liep. Bij de selectie is zowel met prijs als met kwaliteit rekening gehouden. Op dit moment wordt de testfase voorbereid en in de zomer gaat de digitalisering zelf van start. Als alles volgens plan verloopt, is de digitalisering nog dit jaar afgerond.

In opdracht van het VIAA inventariseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vorig jaar de periodieke publicaties uit de Eerste Wereldoorlog bij dertien participerende bewaarinstellingen. Die inventarisatie vormde de eerste stap in de realisatie van een grootschalige digitalisering van periodieke publicaties (met name kranten) uit de periode 1914-1918. Met het project zet het VIAA een eerste stap om naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam te bewaren en digitaal toegankelijk te maken.

Bron: nieuwsbericht Vlaamse Erfgoedbibliotheek