Prins Bernhard Cultuurfonds kent Conservatoren Stipendium toe aan vier musea

Amsterdam Museum, Keramiekmuseum Princessehof, het Nationaal Glasmuseum en Schunck* ontvangen dit jaar het Cultuurfonds Conservatoren Stipendium. Het bestaat uit een bedrag van 25.000 euro.

Met het stipendium (een financiële tegemoetkoming aan studenten en wetenschapsbeoefenaars als bijdrage voor de financiering van een studie, promotie, studiereis of onderzoek) biedt het Cultuurfonds een tijdelijke ondersteuningsmogelijkheid voor Nederlandse kunstmusea ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek en faciliteert het werkervaring voor juniorconservatoren. Kunstmusea die niet beschikken over een (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksbudget kunnen een aanvraag indienen..

Amsterdam Museum ontvangt het Conservatoren Stipendium voor het onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdamse institutionele groepsportretten, wapen- en naamborden. Het onderzoek richt zich op de oorspronkelijke plaatsing van de betreffende schilderijen in het voormalige stadhuis, het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal. Het dient ook als basis voor een tentoonstelling in Hermitage Amsterdam.

Nationaal Glasmuseum in Leerdam mag het bedrag gebruiken voor onderzoek naar directeur P.M. Cohius (1874-1938) van de Glasfabriek Leerdam. Deze veranderde de koers van het Nederlands glasgebruik door kunstenaars als De Bazel, Berlage, Lanooy en Lloyd Wright uit te nodigen om specifieke producten te ontwikkelen. Het onderzoek leidt tot de langverwachte biografie over Cochius.

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is geselecteerd vanwege een onderzoek naar de collecties martavanen (grote voorraadpotten) en Zhangzhou, grote schotels uit Zuid-China. De resultaten worden digitaal gepubliceerd en openbaar toegankelijk gemaakt. De verkregen kennis wordt tevens gebruikt voor een grote tentoonstelling over de migratie van keramiek in Azië en Europa.

Schunck* in Heerlen krijgt het Conservatoren Stipendium voor een onderzoek naar de rol van het Stedelijk Museum Amsterdam, en met name die van Willem Sandberg, in het tentoonstellingsbeleid en collectievorming van de Gemeente Heerlen tussen 1945 en 1986. Schunck wil hiermee een nieuw beeld schetsen van de Heerlense kunstcollectie en een hoofdstuk toevoegen aan de geschiedenis van Willem Sandberg. Het onderzoek resulteert in een tentoonstelling met publicatie in Schunck en een themapresentatie over Sandberg in het Stedelijk Museum.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in totaal elf aanvragen ontvangen voor een Conservatoren Stipendium. Jaarlijks kent het maximaal vier stipendia toe.