Objecten Atria nu ook toegankelijk via Europeana

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft meer dan 1700 gedigitaliseerde objecten uit de eigen archiefcollectie toegankelijk gemaakt via Europeana. Het instituut wil de emancipatie- en vrouwengeschiedenis op die manier een prominente plaats binnen het geheel van Europeana-verzamelingen geven, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Digitale Collectie Nederland.

Atria’s omvangrijke bibliotheek en (online) archief herbergen sinds 1935 één van de oudste collecties over vrouwengeschiedenis wereldwijd. De Atria-collectie – met duizenden boeken, meters archieven, tijdschriften, rapporten, foto’s, films, interviews, affiches, spandoeken en vele uiteenlopende voorwerpen – is nog altijd groeiende. De laatste jaren vormen objecten of voorwerpen in toenemende mate een aanvullende bron van historisch onderzoek.

De objectenverzameling van Atria bestaat uit uiteenlopende voorwerpen die te maken hebben met Nederlandse en internationale vrouwenbewegingen en –organisaties of met de emancipatiecampagnes die in Nederland sinds de laatste decennia van de 19de eeuw zijn gehouden. Daarnaast bevat de verzameling materiaal uit de persoonlijke archieven van vrouwen die een belangrijke rol speelden bij de emancipatie van vrouwen in Nederland en daarbuiten.

De collectie objecten van Atria werd in 2010 gedigitaliseerd en is sindsdien te raadplegen via de digitale catalogus van Atria. Door de beschrijvingen van de objecten nu ook via de website van Europeana beschikbaar te maken, is (her-)gebruik en bestudering voor een grotere groep geïnteresseerden mogelijk gemaakt. Diverse objecten zijn afkomstig uit de archieven van verenigingen die in Nederland actief waren op het gebied van de vrouwenemancipatie en vrouwenkiesrecht, zoals de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (opgericht in 1894), de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (opgericht in 1930) of Stichting De Born. Daarnaast bevat de verzameling objecten een groot aantal stukken die belangrijk zijn voor de geschiedenis van Atria als instituut.

Een selectie van unieke of opvallende objecten zal de komende weken als ‘featured object’ via de website van Europeana in de schijnwerpers worden gezet.