Position paper: cultuur- en mediasector claimt pioniersrol op gebied van AI

Op 21 januari overhandigt Eppo van Nispen tot Sevenaer, voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie, het position paper De Kunst van AI voor iedereen. De verbindende kracht van cultuur en media aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van het paper is om innovatie op het gebied van AI voor de cultuur- en mediasector in Nederland te bevorderen.

De cultuur- en mediasector maakt steeds meer gebruik van AI-technieken. Denk aan het detecteren van nepnieuws, automatisch annoteren van erfgoedcollecties of componeren van muziek. In het position paper schetsen diverse instellingen de potentie van AI-toepassingen en uiteenlopende gebruikerswensen. Het gaat enerzijds in op hoe AI de transitie in cultuur en media stuurt (‘AI for culture’) en anderzijds hoe deze sector kan bijdragen aan de toepassing van AI (‘culture for AI’). 
Het position paper is vanaf 21 januari om 15.00 uur te downloaden via deze link.

Presentatie

De presentatie van het paper vindt plaats tijdens het digitale nieuwjaarsevent van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) op 21 januari om 14:00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.
De publicatie en lancering zijn tot stand gekomen door steun van deelnemers en partners van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het NDE en de KB.