Bibliotheken starten met ontwikkeling brancheopleiding

Op 13 januari hebben leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) besloten om gezamenlijk aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een flexibele en modulaire brancheopleiding, zo schrijft de VOB op haar website. Deze stap moet leiden tot ‘verdere professionalisering’.

‘Als branche zetten we ons met de HRD-agenda in om te zorgen dat bibliotheken beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel, zeker aangezien openbare bibliotheken veranderen naar maatschappelijke-educatiebibliotheken. Een belangrijke doelstelling van de agenda is de ontwikkeling van een flexibele en modulaire brancheopleiding. Hiermee vergroten we de inzetbaarheid, zetten we in op het vinden en vasthouden van gekwalificeerde medewerkers, en wordt de verwachte uitstroom van personeel in goede banen geleid’, aldus de VOB.
In 2022 worden de eerste stappen gezet om de HRD-agenda uit te voeren.