Politie 2.0 overweegt te stoppen

Het kennisnetwerk Politie 2.0, dat werd opgericht in september 2008, houdt per 15 februari a.s. mogelijk op te bestaan.

Politie 2.0, dat net als de vergelijkbare websites Archief 2.0, Ambtenaar 2.0 en Open Bibliotheken (voorheen Bibliotheek 2.0) werd gebouwd op het online platform Ning, wordt mogelijk opgeheven. De reden: tijdgebrek van de initiatiefnemers Marga van Rijssel en Huub Stiekema. Daarnaast, zo stelt het duo, is het belangrijkste doel van het initiatief behaald.In een mail aan de leden schreef Stiekema gisteren het volgende: “Ik heb om diverse redenen besloten om op korte termijn de community Politie 2.0 (www.politie20.nl of www.criminaliteitswijzer.ning.com) te sluiten of over te dragen aan een nieuwe beheerder. De belangrijkste reden is dat het doel van de community: “om de mogelijkheden van de digitale revolutie voor de Nederlandse Politie een impuls te geven”, behaald is. Verdere uitbouw van de community kan alleen met veel meer energie op de inhoud en de community zelf. Ik focus me op dit moment op andere zaken buiten de politie en ben derhalve niet in staat die energie er aan te geven die het nodig heeft. Het internet biedt daarnaast voldoende mogelijkheden om kennis op dit onderwerp aan te scherpen en tot slot is er inmiddels veel kennis en ervaring met ‘digitale politie’ binnen de organisatie zelf. Na het opheffen van de community verdwijnt alle informatie van de community permanent.”

Wie belangstelling heeft om de community Politie 2.0 over te nemen als nieuwe beheerder, kan dat kenbaar maken via Stiekema’s emailadres: hstiekema@interimpoint.nl. Ook is hij geïnteresseerd in alternatieven om de community toch door te laten groeien. De sluitingsdatum is gepland op 15 februari a.s.

Politie 2.0 telt 3409 leden. Het doel van de site werd ook omschreven als  ‘zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te denken en discussiëren over de huidige informatievoorziening, de toekomstige informatiestrategie en de internetstrategie van Politie Nederland’.