Bussemaker omarmt MOOCs

Minister Bussemaker zet het licht op groen voor online colleges in het hoger onderwijs.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat studenten aan hogescholen en universiteiten studiepunten kunnen krijgen voor online colleges (MOOCs). Bovendien stelt de bewindsvrouw €1 miljoen beschikbaar om het gebruik van dit soort colleges te bevorderen.

Uit het persbericht op Rijksoverheid.nl:

“De ontwikkeling van online onderwijs is onontkoombaar, schrijft Bussemaker. Hogescholen en universiteiten kunnen ervan profiteren. Ze kunnen hun onderwijs ermee verbeteren, versterken er hun profiel mee en vergroten hun bereik. Bovendien kunnen ze nieuwe groepen studenten aanboren, zoals werkenden die naast hun werk een studie willen gaan doen. Ze ziet de colleges vooral als aanvulling op zogeheten contactonderwijs, niet als volledige vervanging ervan.

Door de stormachtige ontwikkeling van online onderwijs leven er bij instellingen nog veel vragen over wat wel en wat niet mag. Bussemaker wil een einde maken aan die onzekerheid. De huidige wet- en regelgeving staat het gebruik van online colleges toe, als die zijn goedgekeurd door de examencommissie. Dit betekent dat instellingen zelf kunnen bepalen of ze ermee gaan werken, en of ze online colleges inkopen bij andere instellingen of ze zelf gaan ontwikkelen.

Om de ontwikkeling van Nederlands online hoger onderwijs verder te bevorderen is €1 miljoen beschikbaar. Dit moet leiden tot samenwerking tussen instellingen, versterking van het internationale profiel en evaluatie van de ervaringen die al met online colleges worden opgedaan in Nederland.”

Bussemaker lichtte haar brief woensdag toe, in de uitzending van De Wereld Draait Door. Ze had de brief al in mei 2013 aangekondigd.

Zie ook:

Google en EdX openen platform voor online colleges

Aanbod van online bronnen verandert rol van bibliotheek in hoger onderwijs