Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ met jaar verlengd

Initiatiefnemers PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, NRO en KB van de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ hebben besloten om deze met een jaar te verlengen.

Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. Met deze pilot hebben leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs sinds oktober 2019 gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. De initiatiefnemers hopen hiermee leraren en andere onderwijsprofessionals meer mogelijkheden te bieden om hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken.

Uit het gebruikersonderzoek van september 2020 blijkt dat ruim 80 procent van de respondenten graag ziet dat de pilot wordt verlengd. Bovendien blijkt de aanvankelijke duur van een jaar te kort om uitspraken te kunnen doen over de relevantie en behoefte. Dit heeft ertoe geleid dat de initiatiefnemers hebben besloten de pilot met een jaar te verlengen.

Meer info: www.voordeleraar.nl.