Persmuseum en Beeld en Geluid fuseren

Het Persmuseum fuseert op zo kort mogelijke termijn met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De richtdatum is 1 januari 2017. Persmuseum en Beeld en Geluid vormen dan één bedrijf met één directie, meldt De Persmus, het huisorgaan van het museum. De naam Persmuseum verdwijnt mogelijk.

Dit heeft de Raad van Toezicht van het Persmuseum onder voorzitterschap van Pieter Broertjes besloten, onder voorbehoud van een aantal inhoudelijke en juridische aspecten. Directie en RvT dienen een nieuwe subsidieaanvraag in bij de Raad voor Cultuur, nadat dit adviesorgaan in mei de aanvraag had afgewezen. De Raad voor Cultuur bood het Persmuseum echter de kans toch nog twee ton subsidie voor de komende vier jaar te verwerven als het aan vier voorwaarden zou voldoen, waaronder een fusie met Beeld en Geluid.

Directeur wordt Jan Müller, die aan het hoofd staat van Beeld en Geluid. Hij is momenteel al interim-directeur van het Persmuseum. Tot voor kort maakte Müller nog deel uit van de Raad van Toezicht van het museum. Deze functie heeft hij inmiddels neergelegd.

In de Persmus (PDF) is ook een interview met Jan Müller opgenomen.