Overdracht Protestantse archieven aan Het Utrechts Archief voltooid

Sinds vorige week is 5 kilometer kerkelijk archief uit de periode 1566-2004 beschikbaar in de dienstverlening van Het Utrechts Archief. De archieftoegangen zijn voortaan te vinden op de website van de instelling. Dat meldt het archief in een persbericht.

Tien jaar geleden gaf de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland de aanzet voor een groot bewerkingstraject van alle archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk (1566-2004) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (1836-2004). In totaal werd  vijf kilometer archief onder handen genomen. Met hulp van professionals en tientallen vrijwilligers is deze omvangrijke verzameling archieven geschoond, geordend en voor een groot publiek ontsloten.

Alle 140 archieftoegangen (PDF) zijn nu te vinden op de website van Het Utrechts Archief. De stukken zijn beschikbaar in de studiezaal. Daaronder bevindt zich ook de Gids voor onderzoek in de archieven en collecties betreffende het Samen-op-Weg-proces, die op 12 december werd gepresenteerd tijdens een symposium op het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht, dat speciaal ter gelegenheid van de afsluiting van het project werd gehouden.

Met de voltooiing van deze traject is een schat aan informatie voor historisch onderzoek beschikbaar gekomen. Zowel de Nederlandse Hervormde Kerk als de Gereformeerde Kerken waren diep geworteld in de Nederlandse samenleving. De archieven van deze kerkgenootschappen weerspiegelen die brede maatschappelijke basis en maakt ze volgens rijksarchivaris Kaj van Vliet van het Utrechts Archief tot een waardevolle bron voor onderzoekers.