Oproep openbare review Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de notitie over de nationale strategie digitaal erfgoed online gezet. Het document is open voor commentaar in de vorm van een open review.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is opgesteld door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek, het instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, KNWAW, het Nationaal Archief en Digitaal Erfgoed Nederland. Het netwerk heeft als doel om Nederlands digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

De strategie, getiteld ‘Schudden voor Gebruik: een nationale strategie voor voorzieningen voor digitaal erfgoed’ verwoordt een gezamenlijke lijn voor alle erfgoedsectoren, waarlangs zij samenwerken aan een open en doelmatige infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het document bevat de gezamenlijke visie van de landelijke knooppunten en het ministerie van OCW. De strategie wil herkenbaar zijn voor alle erfgoedinstellingen en hen uitnodigen de infrastructuur actief mee te ontwikkelen en te gebruiken.

Het document is te downloaden via de website van NDE. Belangstellenden hebben tot 1 februari 2015 de tijd om op he stuk te reageren via een reviewformulier.