Oratie Jos Trienekens: Hoe ver-vliegt onze informatie

Prof. dr. ir. Jos Trienekens gaat in zijn inaugurele rede in op succesfactoren en risico’s van softwaresystemen, om zich vervolgens te verdiepen in de kwaliteit van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. De oratie vindt plaats op 28 oktober bij de Open Universiteit in Heerlen.

Regelmatig worden we geconfronteerd met het feit dat informatierisico’s binnen organisaties en netwerken niet tijdig herkend en bijgestuurd worden. De consequenties daarvan kunnen desastreus zijn. Voor de betreffende organisaties, maar ook voor de samenleving als geheel. Denk alleen maar aan de afgelopen kredietcrisis. Allerlei onderzoeken tonen aan dat deze problemen mede zijn veroorzaakt door een haperende informatievoorziening en een onvoldoende beheersing van de risico’s. De basis voor risicomanagement en betrouwbare informatiesystemen van hoge kwaliteit schiet in de praktijk dus regelmatig flink tekort.

Samenwerkende organisaties in netwerkverbanden zien zich, mede door de voortschrijdende globalisering, voor nieuwe uitdagingen geplaatst op het vlak van informatisering. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatienetwerken, waarin opleidings-, examinerings-, certificerings- en IT-bedrijven, samen met het bedrijfsleven werken aan een hoogwaardige dienstverlening om mensen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. In deze context heeft de informatiekwaliteit veel nieuwe accenten gekregen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van samenwerkingsdynamiek, co-creatie en (de)centrale dataopslag.

In zijn oratie belicht Jos Trienekens informatiekwaliteit vanuit drie verschillende perspectieven, namelijk een technologisch-, een ondernemings- en een netwerkperspectief. Trienekens plaatst vraagstukken, resultaten en ontwikkelingen in een kader en licht daarbij recentelijk opgestarte onderzoeksprojecten toe.

De inaugurele rede (oratie) van prof. dr. ir. Jos Trienekens als bijzonder hoogleraar ‘Information Management in Educational Value Networks‘ vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 in de aula van het vergadercentrum Pretoria van de Open Universiteit in Heerlen. De aanvang is 16.00 uur, ontvangst vanaf 15.30 uur.
De oratie wordt ook integraal uitgezonden en is te volgen via www.ou.nl/conferentie.