Europees Hof van Justitie: leenrecht geldt ook voor uitlenen e-books door openbare bibliotheken

Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 november bepaald dat er geen verschil is tussen het uitlenen van papieren boeken en de uitlening van e-books en dat daarmee ook e-books onder het leenrecht dienen te vallen. Met de uitspraak is de zaak beslecht die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) had aangespannen tegen de Stichting Leenrecht over het uitlenen van e-books.

Het Europees Hof volgt met de uitspraak het advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar van juni dit jaar.

Het arrest van het Europees Hof betekent de afsluiting van de proefprocedure over e-books en leenrecht die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in 2013 is gestart tegen Stichting Leenrecht (mede namens het Nederlands Uitgeversverbond , Stichting Lira en Stichting Pictoright als belanghebbende procespartijen). De Rechtbank Den Haag had in haar vonnis van 1 april 2015 (pdf) geoordeeld vier zogeheten prejudiciële vragen over de kwestie of het uitlenen van e-books onder het leenrecht valt voor te leggen aan het Europees Hof in Luxemburg.

Het Europees Hof merkt wel op dat het zogenoemde ‘one copy, one user‘-principe dient te gelden. Het ‘one copy one user‘-model houdt in dat het e-book waarover de bibliotheek beschikt door de gebruiker voor de duur van de uitlening kan worden gedownload en dat de betreffende digitale kopie van de titel gedurende die tijd dan niet beschikbaar is voor andere gebruikers van de bibliotheek.
Lees verder op Bibliotheekblad.nl