CPNB houdt petitie tegen mogelijke verhoging btw op boeken

Stichting CPNB roept op om een petitie te tekenen tegen de voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken. De politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB die een coalitie willen vormen, zijn van plan de btw op onder meer boeken van 9 naar 21 procent te verhogen.

CPNB meldt dat het voornemen dat in het hoofdlijnenakkoord staat, leidt tot een forse prijsverhoging. ‘Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief.’

‘Dragers van onze cultuur’

In de boekenpetitie verzoekt de stichting het nog te vormen kabinet de hogere btw niet door te voeren en zich hard te blijven maken voor een leesvaardig Nederland. ‘Boeken lezen is van grote waarde voor mens, samenleving én economie. Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Taalvaardigheid en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt’, laat CPNB weten.

De stichting roept ook de Tweede en Eerste Kamer op niet akkoord te gaan met de wetswijziging en ‘het lage tarief nog verder te verlagen naar 0 procent’. Ze roept daarom iedereen op deze petitie te tekenen.