Polifonia Web Portal gelanceerd voor het ontdekken van Europees muzikaal erfgoed

De Polifonia Web Portal is nu toegankelijk. Deze portal vergroot de vindbaarheid van Europees muzikaal erfgoed met linked open data en knowledge graphs. 

Het muzikaal erfgoed bleek versnipperd, verspreid over onsamenhangende datasets met beperkte zoekmogelijkheden. De Polifonia Web Portal moet deze situatie voorgoed veranderen. Polifonia is een project gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU. Het biedt de resultaten van vier jaar onderzoek op het snijvlak van musicologie, semantische webtechnologieën en music information retrieval. 

Historische gegevens

Het portaal dient als het primaire toegangspunt tot het uitgebreide muzikale erfgoed van Europa. Het verzamelt diverse muzikale bronnen en gegevens: van historische data tot melodische patronen. Daarmee moeten algemene gebruikers en experts onderzoek kunnen doen in verschillende bronnen.

Toevallige ontdekkingen

Het portaal biedt vijf gespecialiseerde zoeksecties die elk overeenkomen met toegangspunten die de voorkeur hebben van gebruikers, zoals naar voren kwam in de gebruikersstudies. Deze aanpak maakt efficiënt zoeken en verkennen van het muzikale erfgoed mogelijk, en dit wordt ondersteund door auto-aanvullingen en filteropties om het onderzoek te verfijnen.  

Door informatie uit verschillende bronnen te harmoniseren, onthult het portaal verborgen verbanden en verhaallijnen binnen het muzikale landschap. De gebruikerservaring van het portaal is ontworpen om dergelijke toevallige ontdekkingen te bevorderen in plaats van vooraf bepaalde paden aan te bieden.

Polifonia-partners

De Polifonia Web Portal is gebaseerd op verschillende datasets die Polifonia-partners hebben geproduceerd. Dat zijn musoW, Meetups, Child, Bells, MusicBo, Orhans, FoNN, Tunes, MOZ en Wikidata. Het is een samenwerking tussen Universiteit van Bologna, Open University, University of Galway, King’s College London, Ministero della Cultura, Centre National de la Recherche Scientifique, Conservatoire National des Arts et Metiers, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Digital Paths.