Johan Versendaal benoemd tot hoogleraar Responsible Information Systems Design aan Open Universiteit

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft Johan Versendaal benoemd tot hoogleraar Digital Ethics, in het bijzonder Responsible Information Systems Design, aan de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 juni 2024.

Responsible Information Systems Design staat voor digitalisering met respect voor natuur, samenleving, betrokken organisatie(s), betrokken teams en betrokken individuen. Het gaat om het rekening houden met menselijke en publieke waarden die bij digitalisering worden geraakt.

De leerstoel is ingesteld als onderdeel van de vakgroep informatiekunde. Versendaal gaat zich binnen de leerstoel bezighouden met het ethisch perspectief bij digitalisering. Welke methoden, die rekening houden met menselijke en publieke waarden, kun je wanneer en op welke manier voor het ontwerp, de implementatie en de adoptie van digitale systemen gebruiken?

Complexiteit van digitalisering

Technologie in het algemeen en digitalisering in het bijzonder zijn van grote betekenis voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatopgave, de woningopgave en het lerarentekort. Voorbeelden zijn de inzet van digital twins voor gebiedsinrichting, de voorspelling van luchtkwaliteit bij gebiedsinrichting en de inzet van robots in het onderwijs. Maar het inzetten van technologie biedt geen garantie voor succes en kan zelfs flink mislukken door de complexiteit.

Maatschappelijke kwesties

Versendaal adresseert in zijn onderzoek maatschappelijke opgaven en maatschappelijke kwesties: ‘Mijn hoop is dat we met het onderzoek fouten uit het verleden, zoals discriminatie door toepassing van AI-systemen, kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld: bij de toepassing van digital twins om besluitvorming bij lokale overheden te ondersteunen, kunnen we richtlijnen geven over hoe burgers op een zo verantwoord mogelijke wijze te betrekken bij besluitvorming voor beoogde gebiedsinrichting’.

Samenwerking Hogeschool Utrecht

Versendaal was al bijzonder hoogleraar E-business aan de Open Universiteit vanuit de Hogeschool Utrecht en komt nu in dienst als hoogleraar Repsonsible Information Systems Design. Daarnaast blijft hij in deeltijd verbonden als lector Betekenisvol Digitaal Innoveren aan Hogeschool Utrecht.

Versendaal: ‘Waar de leerstoel E-business zich richtte op het afstemmen van digitalisering op processen, regelgeving en bedrijfsstrategie, houdt de nieuw ingestelde leerstoel daarbij ook rekening met menselijke en publieke waarden. Het maakt het onderzoek niet eenvoudiger, maar daarmee wel leuker en uitdagender.’