Ook De Digitale Stad genomineerd voor Unesco Werelderfgoedlijst

De Digitale Stad is, net als de Erasmuscollectie, genomineerd voor het Unesco Memory of the World Register. Met deze lijst vraagt Unesco aandacht voor het wereldwijd behouden van documentair erfgoed.

De Digitale Stad (DDS) werd in 1994 gestart als initiatief van cultureel centrum De Balie en Hack-Tic (later XS4ALL). Voor het eerst was in Amsterdam het internet voor het grote publiek bereikbaar: al na een half jaar waren er honderd gebruikers. Modems waren in en rond Amsterdam uitverkocht. Marleen Stikker was bestuursvoorzitter van DDS. In hetzelfde jaar richtten Stikker en Caroline Nevejan Waag technology & society op. De Digitale Stad gebruikte de stad als metafoor voor het internet: op het postkantoor konden mensen hun ‘post’ (e-mail) ophalen, via het Centraal Station bezochten ze voor het eerst links ‘naar buiten toe’, naar wat later websites zouden worden. 

In 2001 ging de website van De Digitale Stad definitief offline. Tien jaar later begon een werkgroep, met medewerking van IISG, de Koninklijke Bibliotheek en Stadsarchief Amsterdam, aan de archivering van De Digitale Stad voor het Amsterdam Museum, waar DDS nog steeds te zien is.

Digital born-erfgoed

Stichting DDS Erfgoed, Beeld en Geluid, de KB en het Amsterdam Museum nomineerden De Digitale Stad voor het Unesco Memory of the World Register. ‘De Digitale Stad inspireerde vele andere netwerken wereldwijd’, schrijft Unesco. ‘De nominatie bestaat uit drie onderdelen: de digitaal gerestaureerde software en data, de museale objecten zoals de terminals, en de achterliggende documentatie. Tot op heden is nog geen born digital-erfgoed opgenomen in het register, wat deze nominatie extra bijzonder maakt.’

Twee joint nominations

Er zijn (mede) namens Nederland vier nominaties ingediend. Naast de Digitale Stad en de Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam zijn er twee joint nominations. Zo nomineerden de Universiteitsbibliotheek Leiden en de Nationale Bibliotheek Indonesië samen de drie exemplaren van de Hikayat Aceh (zeventiende-eeuwse neerslag van de historie van Iskander Mudah, de Sultan van Aceh) die zich in Leiden en Jakarta bevinden. Verder is Nederland, met Curaçao als penvoerder en Suriname en Sint-Maarten als medetrekkers, aangehaakt bij de joint nomination van het documentair erfgoed van de slaafgemaakten in de Nederlandse Caraïben.

Een definitief besluit over het al dan niet toevoegen aan het internationale register wordt in april 2023 verwacht.

Foto: De Digitale Stad in het Amsterdam Museum.