Rotterdamse Erasmuscollectie op de nominatie voor Unesco Werelderfgoed

De Nederlandse Unesco Commissie heeft de Erasmuscollectie genomineerd voor toevoeging aan het Unesco Memory of the World Register. Deze unieke erfgoedcollectie wordt bewaard in en beheerd door de Bibliotheek Rotterdam.

De Rotterdamse bibliotheek heeft de grootste Erasmuscollectie ter wereld: ruim drieduizend oude boeken van en over Desiderius Erasmus geproduceerd voor 1900. Hieronder zijn zeer zeldzame exemplaren en unieke documenten, zoals zelfgeschreven brieven van Erasmus, tientallen eerste drukken en vele geïllustreerde edities van Lof der Zotheid. Deze historische collectie wordt in een speciaal geklimatiseerd depot bewaard, samen met diverse andere erfgoedcollecties.

Het Unesco Memory of the World-programma vraagt aandacht voor het behoud van belangrijk documentair erfgoed wereldwijd en probeert de toegankelijkheid en het bewustzijn voor dit soms kwetsbare erfgoed te vergroten. Na deze voordracht door de Nederlandse Commissie van Unesco volgt de beoordelingsprocedure bij de internationale Memory of the World-organisatie van Unesco in Parijs. Een definitief besluit over het al dan niet toevoegen aan het internationale register wordt in april 2023 verwacht.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Conservator John Tholen: ‘Deze verzameling begon ooit in 1604, in de eerste voorloper van de openbare bibliotheek in de Laurenskerk. Sinds de vorige eeuw speelt de collectie een belangrijke internationale rol in wetenschappelijk onderzoek naar de ideeën van Erasmus. De Erasmuscollectie staat daarmee aan de basis van onze hedendaagse kennis over de manier waarop de humanist Erasmus de mens en de maatschappij bekeek. Dat de Nederlandse Commissie deze vier eeuwen oude collectie voordraagt, bevestigt dat zij van onschatbare waarde is voor ons historisch besef en ook in de komende eeuwen goed beheerd moet blijven. Wij zijn daar dankbaar voor en trots op.’

Behalve de oude boeken bewaart de Bibliotheek Rotterdam ook duizenden modernere tekstedities, studies en vertalingen rondom Erasmus. Door de interactieve Erasmus Experience, filosofieworkshops, klassenbezoeken, het Inloopuurtje Erfgoed en de jaarlijkse Erasmusweek blijven Rotterdammers bovendien continu in gesprek over het tijdloze gedachtengoed van de beroemde Rotterdammer.