Online sessies VOGIN-IP-lezing 2020

Vanwege de coronacrisis kon de VOGIN-IP-lezing 2020, gepland op 19 maart in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), niet doorgaan. Intussen heeft de organisatie een online programma samengesteld, dat ze de komende tijd verder zal aanvullen.  

De online sessies komen voort uit de geplande lezingen en workshops van het oorspronkelijke programma van de VOGIN-IP-lezing. Je kunt je op de online programmapagina voor elke sessie afzonderlijk aanmelden. Deelname is gratis.


> Sessie: maak je eigen infographic

De eerste workshop van het programma vindt plaats op maandag 18 mei (10-12 uur, via Zoom): Maak je eigen infographic door Joyce van Aalten. ‘Informatie presenteren we meestal in de vorm van tekst, terwijl beelden in sommige gevallen veel geschikter zijn om een boodschap over te brengen. Infographics, informatieve illustraties, zijn bedoeld voor het visueel overdragen van data, informatie of kennis. Mede door een aantrekkelijke vormgeving is een infographic een krachtige manier om de essentie van een boodschap duidelijk te maken. Ook al zit je thuis, in deze workshop ga je je eigen infographic maken. Na een korte introductie en een aantal best practices ga je daarmee zelf aan de slag. Want vooral door zelf te doen en daar commentaar op te krijgen leer je hoe je een infographic maakt.’

Deze workshop zal op donderdag 28 mei (13:30-15:30 uur, via Zoom) worden herhaald.


> Sessie: visual investigations en The Cockpit Tapes

De oorspronkelijke keynote spreker van de VOGIN-IP-lezing 2020, Christiaan Triebert, geeft op dinsdag 26 mei (14:00-15:00 uur, via Zoom) zijn lezing Visual investigations en The Cockpit Tapes. ‘Na een kort voorgesprek met Eric Sieverts over de manier waarop Triebert nu vanuit Nederland voor The New York Times (NYT) werkt, volgt zijn opmerkelijke relaas over The Cockpit Tapes. Een analyse van cockpitgesprekken van Russische piloten die Triebert samen met zijn NYT-collega’s maakte en waaruit bleek hoe deze piloten vier Syrische ziekenhuizen binnen 12 uur bombardeerden. Door tijdsynchronisatie tussen de opgedoken geluidsopnamen van die cockpitgesprekken en door omstanders ter plekke gemaakte video-opnamen van bombardementen van de ziekenhuizen, kon het visual investigations team van de NYT de door de piloten uitgesproken codewoorden correleren aan individuele bombardementen. De analyse is het resultaat van traditionele verslaggeving en openbronnenonderzoek.’

Vorige week kregen Triebert en zijn collega’s van het visual investigations team een Pulitzerprijs voor hun onderzoek.


> Sessie: verkennen van de research frontier: hoe vind en beoordeel je posters, presentaties, preprints en proposals?

Op woensdag 3 juni (10:00–11:30 uur met een mogelijke uitloop tot 12 uur, via Zoom) vindt de workshop Verkennen van de research frontier: hoe vind en beoordeel je posters, presentaties, preprints en proposals? plaats van Jeroen Bosman en Bianca Kramer. ‘Bij de research frontier gaat het om het zoeken naar de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen die nog niet hun weerslag hebben gevonden in reguliere publicaties. Je kunt daarbij denken aan Proposals (voor onderzoek), Projecten (waaraan onderzoekers werken), Posters (met eerste onderzoeksresultaten), Presentaties (waarin eerste resultaten worden uiteengezet), Preprints (van publicaties die op komst zijn) en Profielen (op welke terreinen onderzoekers actief zijn). Kortom, hoe zoek je naar die 6 P’s?’

Zie voor meer info ook deze eerder verschenen blogpost.


> Sessie: deep text analytics based on knowledge graphs

Op donderdag 11 juni (14:00-15:30 uur, via Zoom) is de lezing Deep text analytics based on knowledge graphs door Andreas Blumauer. ‘Net twee weken geleden heeft Andreas Blumauer zijn Knowledge Graph Cookbook ten doop gehouden. Maar in de lezing zal hij het hebben over een specifieke rol die knowledge graphs kunnen spelen bij een andere techniek: deep text analytics based on knowledge graphs. Daarbij gaat het vooral om het inzetten van knowledge graphs voor het automatisch classificeren van tekstdocumenten. Zijn Poolparty-software maakt daar nu ook gebruik van.’