Nieuwe HU-masteropleiding Data Driven Business

Hogeschool Utrecht start in het najaar van 2020 met de nieuwe masteropleiding Data Driven Business. Hiermee beantwoordt ze aan de groeiende vraag naar analytics translators, ofwel professionals die data kunnen analyseren, interpreteren en vertalen naar bruikbaar advies.

Big data worden steeds toegankelijker en het verzamelen ervan wordt goedkoper. Voor steeds meer bedrijven is het hierdoor haalbaar om hun strategische beslissingen te nemen op basis van big data. Met de toegenomen mogelijkheden is ook de behoefte gestegen aan mensen die met big data kunnen omgaan. Het McKinsey Global Institute schat dat er in de Verenigde Staten in 2026 al een vraag is naar zo’n twee tot vier miljoen analytics translators. 

Sjoerd van den Heuvel, docent bij Hogeschool Utrecht (HU), beaamt dit: ‘Doordat technologische veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen veranderen het gedrag en de verwachtingen van consumenten, medewerkers en andere marktpartijen. Om als organisatie bestaansrecht en toegevoegde waarde te behouden is het belangrijk snel en flexibel te reageren op de veranderende omgeving. Dat betekent dat bedrijven snel grote beslissingen moeten nemen op basis van feitelijke informatie en data. Om die data op een juiste manier te analyseren en interpreteren hebben bedrijven behoefte aan analytics translators.’

Over grenzen van disciplines kijken

Studenten van de master Data Driven Business werken in de eerste helft van het studieprogramma samen in multidisciplinaire teams. Dit leert ze over de grenzen van disciplines heen te kijken om zo de beste oplossing voor een bedrijf of organisatie te bedenken. De opleiding besteedt in deze fase ook veel aandacht aan ethiek en de omgang met privacy.

Tijdens de tweede helft van de master verdiepen de studenten zich op basis van hun vooropleiding: data analytics voor studenten met een ICT-achtergrond, transformation analytics voor bedrijfskundigen, people analytics voor HRM’ers, marketing analytics voor marketeers en finance analytics voor studenten met een achtergrond in de financiële dienstverlening.

Van den Heuvel licht het belang van een interdisciplinaire blik toe: ‘Stel dat een organisatie internationaal wil uitbreiden, dan zal iedere discipline met een eigen aanpak komen. Human resources bekijkt of de juiste skills en competenties bij het personeel aanwezig zijn, marketeers kijken of er een internationale markt is om producten te verkopen, ICT’ers evalueren de passendheid van de systemen voor een internationale omgeving, enzovoorts. Wat de masteropleiding leert is om met al deze brillen naar het vraagstuk te kijken en met een op data gebaseerde aanpak te komen. Daardoor kun je prioriteiten stellen die de hele organisatie ten goede komen. Op deze manier bepaal je aan welke knoppen je moet draaien om de uitbreiding tot een succes te maken.’

De voltijd master Data Driven Business duurt een jaar. Na het afronden ervan mogen studenten de titel Master of Science (MSc) voeren.