Onderzoek: ‘Europa voldoet niet aan eigen regels voor digitale toegankelijkheid’

De EU-lidstaten hanteren geen uniform beleid voor de digitale toegankelijkheid van hun overheidsdiensten. Hierdoor kunnen lidstaten op korte en lange termijn niet voldoen aan hun eigen Europese richtlijnen en zetten ze de ruim 135 miljoen Europeanen met een beperking buitenspel. Dit blijkt vandaag, op Global Accessibility Awareness Day, uit onderzoek van Digitaal Toegankelijk.

De Europese Commissie heeft in 2016 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn opgesteld, die sindsdien alle nationale, regionale en lokale en semioverheden verplicht om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken. Denk daarbij aan de mogelijkheid om lettergroottes aan te passen voor slechtzienden, of aan het gebruik van ondertiteling en transcripten bij video’s, zodat ook dove en slechthorende mensen begrijpen wat er in een video gebeurt. Om de regels te waarborgen moeten de lidstaten hier elke drie jaar over rapporteren in toegankelijkheidsmonitors, maar uit nadere inspectie van onderzoeksbureau Digitaal Toegankelijk onder 26 monitors van verschillende EU-landen blijkt dat 85 procent van de websites en apps niet door een eenvoudige test komt. 

Nog slechter zijn de resultaten bij een verdiepend, handmatig onderzoek; daarbij voldoet 93% van de overheidswebsites en -apps niet aan de regels. Twee lidstaten – Cyprus en Frankrijk – leverden niet eens een toegankelijkheidsmonitor aan.

Geen overkoepelend beleid

Een analyse van de aanpak in EU-lidstaten laat zien dat ieder land een eigen beleid hanteert. Er is geen overkoepelend beleid dat overheden op weg helpt. Daarnaast ontbreekt overzicht binnen de Europese Unie. De meeste EU-lidstaten blijken geen centraal register of ander overzicht te hebben waar informatie over de toegankelijkheid van hun websites of apps terug te vinden is. ‘Zo’n overzicht zorgt ervoor dat je de progressie kunt monitoren en op tijd kunt bijsturen. Het ontbreken van zo’n overzicht heeft tot gevolg dat handhaving onmogelijk wordt in deze landen’, aldus Digitaal Toegankelijk.

Er zijn echter ook positieve uitzonderingen; Nederland, Italië, Denemarken, Griekenland en Roemenië hebben een helder overzicht van de status van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps. In Nederland bijvoorbeeld is het aantal toegankelijkheidsverklaringen dat is opgenomen in het register gestegen met 80% van 1.683 in 2020 naar 3.024 in 2021.

Alle onderzoeksresultaten van Digitaal Toegankelijk zijn hier te vinden.