Canonenquête zoekt literatuurliefhebbers: deelnemers gevraagd 

Welke boeken doen er écht toe? Om een antwoord op deze vraag te krijgen nodigt het organiserend comité van het Canonfestival iedere literatuurliefhebber in Nederland, België, Suriname, de Caribische eilanden en daarbuiten uit om de Canonenquête in te vullen. Dit initiatief wil het debat stimuleren over de rollen en functies van literaire canons anno 2022, en gezamenlijk het literaire erfgoed vieren.

De enquête sluit op 19 juni en de uitslag wordt bekendgemaakt in de Week van het Nederlands, die op 1 oktober begint. In die week wordt ook het startschot gegeven van het Canonfestival, een reeks initiatieven waarmee Nederlandstalige klassieken uit het taalgebied onder de aandacht worden gebracht.

Het organiserend comité bestaat uit de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Nederlandse Taalunie, NL-Lab, Raad voor de Neerlandistiek, Platform voor de Neerlandistiek en KB/Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).