NWO stelt 38 miljoen euro beschikbaar voor 152 Veni-onderzoekers

30 juli 2014

152 talentvolle onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een ‘Veni’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Een Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls van NWO en bedraagt maximaal 250.000 euro. Het is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen, beschikbaar gesteld door het ministerie OCW.

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is. De Veni’s van 2014 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo onderzoeken Veni’s bijvoorbeeld hoe digitale handtekeningen minder makkelijk vervalst kunnen worden, wat de oorzaken zijn van sociale isolatie, en wat het belang is van ritme bij taalontwikkeling.

1086 onderzoekers dienden een aanvraag in, waarvan uiteindelijk 152 een Veni zullen ontvangen. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 14%. Van de 1086 aanvragen werden 594 (54,7%) voorstellen door mannen en 492 (45,3%) door vrouwen ingediend. Alle toekenningen van 2014 zijn te vinden op een overzichtspagina van NWO.