NWO financiert met 25 miljoen euro tien jaar onderzoek naar ‘robuuste AI’

NWO stopt de komende tien jaar 25 miljoen euro in het programma ROBUST, waarmee onderzoek naar betrouwbare artificial intelligence in Nederland een flinke impuls krijgt. Met dit langetermijnprogramma kunnen onder meer 170 promovendi onderzoek doen, waarmee AI-talent in Nederland extra ruimte krijgt.

Het tienjarige onderzoeksprogramma ROBUST wil kunstmatige intelligentie inzetten om duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals in de zorg, logistiek, media, voeding en energie. Door het economische potentieel van AI te verwezenlijken kan het bijdragen aan duurzame groei. Het verhogen van de betrouwbaarheid en het begrip van AI is daarvoor belangrijk. De extra investering is mede tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie.

Met de beschikbare fondsen van ROBUST worden zeventien nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria opgestart die onderdeel worden van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat nu uit dertig labs bestaat. Verheugende ontwikkeling van deze uitbreiding is volgens NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) de nadruk op talentwerving, omdat voor de komende jaren vele promotieplaatsen beschikbaar komen. ROBUST zal 170 promovendi aantrekken, in twee fasen van 85 promovendi.

Drie aandachtspunten

Programmaleider van ROBUST is Maarten de Rijke, hoogleraar Artificial Intelligence & Information Retrieval aan de UvA. ‘De uitdagingen voor het ontwikkelen van robuuste AI zijn enorm. We zetten in op drie aandachtspunten: talentontwikkeling, leren-door-te-doen en gezamenlijke kennisontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen. NWO levert hier nu een zeer belangrijke en grote bijdrage aan, die nodig is om het onderzoek naar het volgende niveau te tillen.’