Akkoord VOB en KB over consortium

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van een consortium, bedoeld om inschrijving van leden en beheer van ledengegevens gezamenlijk te realiseren. De partijen hebben afgesproken dat de VOB het voortouw neemt in de oprichting van het consortium.

De consortiumconstructie voor het gezamenlijk beheer en gebruik van klantgegevens is door de opstellers van het advies, Job Cohen en Ton Brandenbarg, aangeduid als ‘derde weg’ om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen rechtstreekse registratie bij de KB van mensen die geen lid van een fysieke bibliotheek willen zijn, maar alleen gebruik willen maken van de e-content van de ‘landelijke digitale bibliotheek’. Het voorstel van Cohen en Brandenbarg werd tijdens de VOB-ledenvergadering van 8 oktober 2015 aanvaard, waarna KB en VOB een voorbereidingsgroep onder leiding van Cohen-Brandenbarg in het leven riepen om het voorstel verder uit te werken.

In het definitieve advies (pdf) dat op basis hiervan tot stand kwam, wordt nog eens benadrukt dat een fundamenteel uitgangspunt voor het inrichten van het consortium (volgens de privacywetgeving) is, dat bibliotheken (KB en openbare bibliotheken) altijd ieder zelfstandig verantwoordelijk blijven voor uitwisseling van (klant)gegevens op basis van de overeenkomst met de eigen klanten.

Het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg zal behandeld worden tijdens de VOB-ledenvergadering op 16 juni a.s.

Meer achtergronden zijn te vinden op Bibliotheekblad.nl