Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie in bètaversie verschenen

31 maart 2015

Het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk is. DUTO, onderdeel van het programma Digitale Taken Rijksarchieven, wordt ontwikkeld door het Nationaal Archief in opdracht van het ministerie van OCW. Tot en met oktober 2015 wordt DUTO gereviewd en in de praktijk getoetst.

DUTO helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk is. DUTO is een lijst van kwaliteitseisen waarmee overheidsorganisaties kunnen bepalen welke concrete maatregelen ze moeten nemen om hun informatie duurzaam toegankelijk te maken.
Het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) is op 26 maart jl. in een bètaversie aangeboden aan het Tactisch Beraad. Het Tactisch Beraad is het afstemmingsplatform voor de handreikingen en normen die het Nationaal Archief ontwikkelt voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Circa 35 CIO-adviseurs van departementen, uitvoeringsorganisaties, ZBO’s, Hoge Colleges van Staat en koepels van decentrale overheden aangevuld met tien inhoudelijke experts nemen er aan deel.
De bètaversie van DUTO is bedoeld voor consultatie, review en toetsing op de praktische bruikbaarheid. Op basis van de ervaringen uit de toetsen en reacties van gebruikers, experts en belanghebbenden wordt een aantal bijgewerkte bètaversies uitgebracht. De laatste reviewronde vindt naar verwachting in oktober 2015 plaats. Eind 2015 wordt dan de definitieve versie van DUTO vastgesteld. Daarna wordt duidelijk welke juridische vorm DUTO krijgt en voor welke organisaties de eisen verplicht worden.
Alle betrokkenen bij de digitale informatiehuishouding van overheden kunnen meedoen en bijdragen aan de ontwikkeling. DUTO is in eerste instantie bedoeld is voor de Rijksoverheid, maar wordt ook zoveel mogelijk ook geschikt voor gebruik door decentrale overheden.