Algemene Rekenkamer: overheid kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden

In het vandaag gepubliceerde Trendrapport open data 2015concludeert de Algemene Rekenkamer dat het kabinet en de afzonderlijke departementen in het afgelopen jaar stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat open data gangbaarder worden, maar dat er door de overheid nog veel meer gegevens als open data kunnen worden aangeboden dan op dit moment het geval is.

Dat blijkt uit internationale voorbeelden van terreinen waarop meer informatie als open data gepubliceerd kan worden, zoals de zorg (data over verleende zorg), voedselveiligheid (uitkomsten van inspectiebezoeken bij horecagelegenheden) maar ook de handelsregisterdata, aldus de Algemene Rekenkamer in een persbericht.
Departementen hebben (soms noodgedwongen) voor eigen portalen voor het aanbieden van open data gekozen, waardoor er een gefragmenteerd landschap is ontstaan aan de aanbodkant van open data. De aan­staande upgrade van data.overheid.nl gaat daar wellicht verbetering in aanbrengen, zo meent de Rekenkamer.
Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, stelt dat de opmars van open data niet te stuiten is. ‘Open data maken de overheid transparanter en toegankelijker voor burgers en professionals en geven de overheid zelf meer inzicht in zijn prestaties. Open data dienen ook een economisch belang: rondom open data ontstaan meer banen en de omzet van de bedrijven die de data gebruiken neemt toe.’
Open data zijn gegevens die voor iedereen digitaal toegankelijk zijn gemaakt en zonder financiële of juridische beperkingen hergebruikt mogen worden. Wanneer overheidsdata als open data beschikbaar zijn geeft dat burgers inzicht in wat de overheid weet en kan er ook zicht komen op wat de overheid doet. Zulke informatie geeft de overheid zelf inzicht in zijn presteren en kan mensen helpen met het uitoefenen van invloed op de dienstverlening van de overheid. Ook bedrijven kunnen open data benutten bij hun activiteiten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken coördineert momenteel een rijksbrede inventarisatie van datasets. Uit die inventarisatie wordt voorjaar 2015 duidelijker over welke data (open en gesloten) de overheid beschikt. Dit is een belangrijke stap, omdat daarmee beter kan worden bepaald welke open data beschikbaar kunnen worden, aldus het persbericht.
De Algemene Rekenkamer doet vier aanbevelingen voor een verdere ontwikkeling van het Nederlandse opendata-beleid:
1. Bepaal ambities en mijlpalen in een concreet actieplan
2. Verplicht actief open maken van data
3. Ontwikkel een Nationale Informatie-Infrastructuur
4. Aan de slag met open data bij bijvoorbeeld de decentralisaties sociale domein
Voor het volledige Trendrapport open data 2015, zie de website van de Algemene Rekenkamer.