Nieuwe iVeiligheidsapp helpt bestuurders om informatieveiligheid beter op orde te krijgen

De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID)heeft gisteren de iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd. De app geeft bestuurders, topmanagers en medewerkers informatie over onderwerpen als het sturen op informatieveiligheid binnen organisaties en procedures na veiligheidsincidenten.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Taskforce BID ingesteld om overheidsorganisaties, en specifiek bestuurders en topmanagers, bewust te maken van het belang van informatieveiligheid en hen instrumenten aan te reiken om de informatieveiligheid te verbeteren in hun organisatie.

De iVeiligheidsapp van de Taskforce BID loopt vooruit op de campagne iBewustzijn Overheid van het ministerie van BZK. Met de campagne wordt het thema informatieveiligheid extra belicht en worden de alertheid, kennis en vaardigheden op dit gebied verder vergroot bij overheden en Zelfstandige bestuursorganen. De campagne start 27 oktober, gelijktijdig met de campagneweek Alert Online, een samenwerkingscampagne tussen overheid, bedrijfsleven en de publieke sector om het bewustzijn over online veiligheid te vergroten.

De iVeiligheidsapp is gratis te downloaden in de iOS Appstore en de Android Playstore.