Handreiking anderhalvemetersamenleving voor archiefinstellingen

Hoe kunnen archiefinstellingen en archiefprofessionals in de anderhalvemetermaatschappij hun werk doen? Om die vraag te beantwoorden heeft KVAN/BRAIN de Handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de archiefsector ontwikkeld.

De handreiking is een generieke richtlijn voor archiefinstellingen om de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers binnen deze instellingen een veilige omgeving te kunnen bieden. Iedere instelling kan de richtlijn zelf vertalen naar de eigen situatie.

De handreiking is tot stand gekomen dankzij de input van leden van KVAN en BRAIN en onlangs aangeboden aan het ministerie van OCW. Het ministerie heeft daar positief op gereageerd. Er is afgesproken dat iedere archiefinstelling, in overleg met de overkoepelende organisatie c.q. het bestuur, afstemt over het moment van opening. De handreiking kan bij openstelling dienen als een praktisch handvat voor de vertaalslag naar de eigen situatie. Uiteraard gelden dan ook de eigen protocollen van de overkoepelende organisatie.