Nieuwe gezichten in redactie IP

Marieke Kramer, Pepijn Lemmens en Ans ter Woerds nemen afscheid als redacteur van IP. Maarten Brinkerink, Evelien de Jonge en Wilbert Helmus komen de redactie versterken.

Maarten Brinkerink is projectleider Research & Development bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarvoor behaalde hij zijn MA Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als redacteur zal hij speciale aandacht hebben voor onderwerpen als digitaal erfgoed en open cultuurdata. In zijn vrije tijd is Maarten actief als muzikant.

Evelien de Jonge was de eerst afgestudeerde archivaris aan de Reinwardt Academie. Ze houdt zich bezig met actuele vraagstukken binnen gemeentelijke organisaties met betrekking tot de informatiehuishouding. Haar interesse gaat uit naar de eisen die de voortschrijdende digitalisering en decentralisatie van overheidstaken stellen aan de inrichting van dynamische en semi-statische archieven.

Wilbert Helmus combineert advieswerk met zijn parttime functie als makelaar erfgoedsoftware (Meertens Instituut en Stichting DEN). Hij geeft regelmatig gastcolleges en is gastexaminator bij de Reinwardt Academie. In de redactie brengt Wilbert kennis in over collectie- en kennismagement in culturele instellingen met specifieke aandacht voor nieuwe businessmodellen.

Marieke Kramer verzorgde vanaf 2000 als nieuwsredacteur het nieuws voor zowel het blad als voor de site (die toen net live ging). Onder meer introduceerde ze de nog altijd bestaande rubriek Professional in het nieuws. Het nieuwsredacteurschap combineerde ze met haar werk als zelfstandig projectleider en consultant voor de informatiesector. Na zeven jaar verruilde ze haar functie als nieuwsjager bij IP voor die van redacteur. In de daaropvolgende zeven jaar schreef Marieke voor blad en site onder andere over duurzame bibliotheken en museumbibliotheken en een serie (site)bijdragen over boeken in de beeldende kunst.

Ans ter Woerds vervulde naast haar redacteurschap van IP (sinds 2000) diverse bestuurs- en commissiewerkzaamheden in het vakgebied. Na bijna 35 jaar in het informatievak te hebben gewerkt, heeft Ans door de veranderde arbeidsmarkt haar focus verlegd. Ze werkt nu als afdelingssecretaris op de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Omdat Ans de bibliotheekwereld is ‘ontvlogen’, stopt ze met haar redacteurschap voor IP. Ans schreef onder andere een geschiedenis van de beroepsvereniging NVB (nu KNVI).

Pepijn Lemmens werkt als digitaal specialist bij Het Nieuwe Instituut, voor architectuur, design en e-cultuur in Rotterdam. Hij heeft besloten zijn carrière een andere wending te geven en gaat zich meer richten op coaching en training. Zijn nieuwe werkgebied was voor hem reden om het redacteurschap bij IP te staken. Sinds 2012 publiceerde Pepijn onder andere over conservering van digital born art; ook schreef hij verschillende interviews.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen