Archief Ateliers in bedrijf

Het Platform voor Archiefonderwijs en onderzoek is in september gestart met Archief Ateliers, een nieuwe vorm van onderwijs. Studenten en onderzoekers werken samen met professionals uit de dagelijkse werkpraktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein.

Facts & figures

  • De ateliers zijn een initiatief van het Platform archiefonderwijs en -onderzoek (PAOO: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie) en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise. De Universiteit van Leiden doet ook mee.
  • In de ateliers werken tot nu toe 18 studentonderzoekers in het kader van hun afstudeerstage of -scriptie, 7 docentonderzoekers, 13 onderzoekers van de aangesloten praktijkinstellingen en 41 ‘volgers’ uit het werkveld in brede zin.
  • Het gaat niet alleen om initieel onderwijs, de ateliers zijn ook een vorm van permanente educatie en van ‘leren leren’. Elke vier à vijf weken is er een Open Atelier, waarin de onderzoekers input krijgen van elkaar, van incidentele participanten en van gastsprekers uit binnen- en buitenland.
  • Op www.archiefateliers.nl is te zien wat er is bereikt, wat er nog op de agenda staat en hoe je je kunt aanmelden voor een Open Atelier. Op 21 en 29 januari 2015 vinden de slotbijeenkomsten van beide ateliers plaats.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen