Inspectierapport: ministerie van Algemene Zaken moet chatberichten beter archiveren

Het ministerie van Algemene Zaken moet chatberichten beter archiveren. Dat concludeert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken over de naleving van de Archiefwet bij dat ministerie. Aanleiding was het signaal in de media dat premier Rutte chatberichten van zijn telefoon verwijderde.

Het onderzoek wijst uit dat bij Algemene Zaken (AZ) minder berichten werden gearchiveerd dan zou moeten. Ook de chatberichten van Rutte zijn onvoldoende gearchiveerd. Dat komt vooral omdat de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van de chatberichten van de premier, zich baseerden op de rijksbrede Instructie bewaren chatberichten die niet in lijn blijkt met de Archiefwet, zo zegt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt over het archiveren van chatberichten van de premier en moet er meer worden gestuurd op archivering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet de instructie aanpassen.

Verduidelijken Archiefwet

Overigens is AZ niet het enige ministerie dat chatberichten beter moet archiveren. Alle ministeries zoeken hiervoor nog naar een goede oplossing, aldus de Inspectie. Bovendien veronderstellen veel organisaties binnen de rijksoverheid een zekere interpretatieruimte te hebben om te bepalen wat wel en niet gearchiveerd moet worden. Daarom is een aanbeveling gedaan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om te verduidelijken wat precies onder de Archiefwet valt.

Het rapport is aangeboden aan AZ, dat het met reactie vandaag heeft doorgestuurd aan de Tweede Kamer. Omdat in het rapport ook aanbevelingen staan voor de bewindspersonen van BZK en OCW, is het rapport aan hen aangeboden.

Lees ook de (geactualiseerde) column van Frank Huysmans in IP over deze kwestie.